Sklo je neoddeliteľnou súčasťou našich výrobkov tak sa mu teda pozrime na zúbok.

Čisté sklo je transparentný a pevný materiál, odolný proti opotrebeniu, zdravotne nezávadný materiál. Môže byť formovaný do rozmanitých tvarov. Je však veľmi krehké a teda pri neopatrnej manipulácii sa rozbíja sa na črepy. Tieto vlastnosti môžu byť modifikované rôznymi spôsobmi ako sú napríklad tepelné spracovanie prípadne vrstvenie skiel.

Tepelne spracované sklo ESG (Kalené)

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo – ESG je tepelne spracované základné sklo FLOAT, ktoré po procese tepelnej úpravy získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pružnosť, pevnosť a tepelná odolnosť.

Po rozbití kaleného skla dochádza k vzniku veľkého množstva malých črepín ktoré nemajú ostré hrany, čím sa znižuje riziko poranenia.

Základné vlastnosti tepelne tvrdeného skla:

  • zvýšená odolnosť proti prudkým zmenám teplôt
  • použiteľné v rozsahu teplôt od –80 °C do 200 °C (krátkodobo + 300 °C)
  • zvýšená odolnosť proti oteru
  • trojnásobná odolnosť proti nárazu (úderu)
  • päťnásobne zvýšenú mechanickú pevnosť

Vrstvené bezpečnostné sklo VSG

Je vynikajúcim prvkom pre bezpečnostné zasklievanie otvorov v stavebných konštrukciách a dá sa použiť aj v najnáročnejších architektonických návrhoch. Vrstvené sklo sa vyrába spojením dvoch a viac vrstiev skla s jednou alebo niekoľkými vrstvami PVB fólie s vysokou pevnosťou. Pri rozbití vrstveného skla črepiny zostávajú na fólií, čím sa znižuje alebo úplne vylučuje poranenie osôb. Pri vhodnej skladbe je vrstvené bezpečnostné sklo schopné klásť značný odpor aj pri opakovaných násilných útokoch (napr. kladivom, sekerou, streľbou a pod.) za účelom vniknutia do chráneného objektu (prienik pri zločineckom alebo teroristickom útoku).

Vrstvené bezpečnostné sklo môžeme využiť aj ako účinnú zvukovú izoláciu, ktorá narastá vo vzťahu k nárastu počtu vrstiev skla prípadne použitím špeciálnych PVB vrstiev. Bezpečnostné sklo vrstvené je použiteľné pri teplotách od -30°C do +60°C.

 

Základné typy lepených skiel Kategória odolnosti
Conex 33.1, h.=6,36 mm P1A
Conex 33.2, h.= 6,76 mm P2A
Conex 33.4, h.= 7,52 mm P4A
Conex 44.1, h.= 8,38 mm P1A
Conex 44.2, h.= 8,76 mm P2A
Conex 44.4, h.= 9,52 mm P4A

Ako identifikovať izolačné sklo:

Štandardne sa sklo určuje uvedením hrúbky jednotlivých častí zasklenia. Napr. 6-14-4 znamená, že vonkajšia tabuľa skla má hrúbku 6 mm, medzera medzi sklami má hrúbku 14 mm a vnútorné sklo je hrubé 4 mm. Celková hrúbka izolačného skla je 6+14+4= 24 mm. Pre štandardné trojsklo sa používa nasledovné označenie P4-18SW-F4-18SW-P4, znamená to, že sklo pozostáva z dvoch pokovaných 4mm hrubých skiel na vonkajšej a vnútornej pozícii sa nachádza sklo Float 4mm , medziskelné priestory sú oddelene dištančným rámikom SWISS s rozmerom 18mm.

Rozmer dištančného rámika ovplyvňuje tepelný parameter Ug.

Sklá s požiarnou odolnosťou

Poznáme dva druhy skiel s požiarnou odolnosťou.

  1. Lepené sklá na báze VSG avšak so špecialnou PVB fóliou ktorá bráni prieniku požiaru.
  2. Tepelne spracované ESG sklá vo forme izolačného skla avšak Argón je nahradený vrstvou špeciálneho transparentného hydrogélu ktorý chráni pred teplom z požiaru. Hrúbka vrstvy hydrogélu je závislá od požadovanej požiarnej odolnosti.

 

Sklá s požiarnou odolnosťou sa osádzajú výhradne do profilových systémov na to určených a certifikovaných MB60E EI, MB78EI ,MB86 EI a MB118EI s maximálnou odolnosťou až EI120

Top