Inštalácia prístupových a komunikačných systémov pre bytové domy a polyfunkčné objekty

Bezkontaktný prístupový systém RFID

Tieto systémy využívajú technológiu RFID. Samotný čip je umiestnený v obale spolu s anténou, vďaka ktorej príjme signál z čítačky a následne odošle čítačke svoj unikátny kód. Po vyhodnotení kódu dá operačná jednotka pokyn elektrozámku na otvorenie dverí. Prevedenie čipov je rôznorodé či už ako prívesok, karta alebo náramok.

Čítacie zariadenia môžu byť tzv. autonómne, čiže samotná čítačka obsahuje databázu oprávnených čipov a vykonáva príslušnú činnosť̌. Čítačky sa môžu kombinovať̌ aj s kódovou klávesnicou a taktiež sa môžu integrovať̌ do domových vrátnikov. Pre náročnejšie funkcie sa používajú jednoduché čítačky, avšak tieto čítačky sú pripojené k riadiacej jednotke. Tá môže kontrolovať̌ niekoľko dverí naraz rovnako sa môže použiť̌ na kontrolu vstupu a výstupu alebo iba na kontrolu vstupu. Ďalšia funkcia riadiacej jednotky je, že umožňuje správu cez softvér a vykonáva záznamy o vstupe a výstupe.

Samotná kontrola dverí môže byť jednostranná alebo obojstranná. Podľa toho je nutné zvoliť̌ aj správny typ zámku alebo zádržného systému. V prípade jednostrannej kontroly je možné použiť̌ aj bežné dverné kovanie ako napríklad guľa – kľučka, avšak v prípade montáže silových elektromagnetov – obrázok,

je nutné použiť̌ výstupné tlačidlo. Netreba zabúdať̌ aj na bezpečnosť̌ celého systému a zabezpečiť̌ mu zálohované napájanie a rovnako aj bezpečnostné tlačidlo na odstavenie systému v prípade nebezpečenstva, napríklad požiaru.

Vstupné dvere je možné ovládať̌ pomocou bežných elektromechanických zámkov – tzv. „elektrovrátnik“. V súčasnosti sú pre vysoko frekventované miesta obľúbené tzv. silové elektromagnety, ktoré pritiahnu dvere silou až 300kg. Ich prevedenie môže byť integrované do zárubne alebo rámu dverí.

Digitálny telekomunikačný systém TCS

Digitálne systémy predstavujú súčasnú modernú technológiu. Použitie množstva káblov sa redukuje na jeden dvojvodičový, ktorý sa v poschodiach rozvetvuje do jednotlivých bytov, a zjednodušuje samotnú montáž.

Veľkým prínosom digitálnych systémov je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má používateľ̌ okamžitú informáciu o stave systému ale i mnoho ďalších funkcii ako napríklad funkcia bytového zvončeka či funkcia zabránenia dopočúvania hovoru.

Komunikačné systémy sa delia podľa spôsobu voľby na kódovú voľbu t.j. číselná kódová klávesnica, kde je možnosť̌ zadať̌ 3-mieste kódy pre vyzvonenie danému účastníkovi (vhodné pre bytové domy s veľkým počtom bytových jednotiek) alebo priama voľba, kde sa počet tlačidiel rovná počtu účastníkov. V tomto prípade si návštevník jednoduchým spôsobom vyhľadá správne meno na bočnom paneli.

Naša spoločnosť̌ Vám ponúka možnosť̌ vybrať̌ si z kvalitných a spoľahlivých komunikačných zariadení ako napríklad TCS, Laskomex, Golmar alebo Karat. Výber je len na zákazníkovi, v závislosti od jeho potrieb a požiadaviek. Dorozumievacie zariadenia poskytujú užívateľovi vysoký komfort s možnosťou rozšírenia o ďalšiu dorozumievaciu a prístupovú techniku.

Naša ponuka digitálnych systémov obsahuje:

  • analógové a digitálne dorozumievacie systémy pre rodinné domy, kancelárie, a obytné zariadenia • audiotelefóny, videotelefóny, ďalšie koncové zariadenia pre komunikačné systémy
  • vypracovanie projektu pre dorozumievacie systémy
  • montáž dorozumievacích zariadení
  • kompletný záručný a pozáručný servis
  • poradenstvo

Odošlite správu

    Top