Poštové schránky na výber pošty

Poštová schránka pre príjem odosielanej pošty je spravidla uzavretá nádoba s otvormi pre vhadzovanie listových zásielok ( pohľadníc, pohľadníc, korešpondenčných lístkov apod. ).

Poštové schránky bývajú pripevnené na stenách budov, prípadne stoja na stojanoch a na ďalších miestach. Na schránke často bývajú uvedené informácie o časoch vyberania, tarifách a poštovej prevádzkárni, ktorá má príslušnú schránku na starosti. Poštové schránky pravidelne vyberajú pracovníci pošty, ktorí majú zvláštne kľúče. Zásielky sa na poštové prevádzkárni opečiatkuje a odovzdajú do triediarní.

V rôznych krajinách mávajú schránky jednotnú farbu a tvar, aj keď to nie je pravidlom. Oranžové ako na Slovensku sú aj v Estónsku, aj Česku. V Poľsku sú schránky oranžové tiež, do 90. rokov bývali aj zelené pre miestnu korešpondenciu na území mesta, ktorá bola lacnejšia. Vo Švajčiarsku, Švédsku či Nemecku sú žlté. V časoch nemeckého cisárstva boli nemecké poštové schránky modré. Vo Veľkej Británii sa rozlišujem schránky podľa konštrukcie na stĺpové ( pillar box ), nástenné ( wall box ), pripevnené na stĺpy pouličného osvetlenia ( lámp box ). V Spojených štátoch amerických, kde nie je monopol na poštové služby, bývajú schránky rozmanité.