Prístupové a dochádzkové systémy 

Ako sa nahradiť klasické kľúče elektronickým variantom

Elektronické prístupové systémy umožňujú a evidujú príchody, odchody a pohyb osôb v objektoch. Tieto systémy sa dnes využívajú v podnikateľskom sektore ale aj v bytových domoch v kanceláriách, ale aj v technologických centrách. Základným cieľom prístupových systémov je monitorovať a identifikovať osoby, ktoré sú do objektov vpustené. Firmy a výrobné podniky prostredníctvom prístupových systémov chráni svoju prevádzku pred vstupom nežiadúcich osôb, ako sú napríklad bývalí zamestnanci, konkurencia či zlodeji. 

Typy prístupových systémov - kontaktné, bezkontaktné, biometrické dochádzkové systémy

Dochádzkové systémy možno deliť na tri typy, a to podľa spôsobu, akým identifikujú vstup do objektu. Identifikáciu osôb vykonávajú tzv. prístupové terminály, ktoré sú umiestnené pri zabezpečených dverách. V prípade kontaktných systémov je potrebné, aby osoba, ktorá chce do objektu vstúpiť, priložila na vstupný terminál prístupové médium. Prístupová médiá (napríklad kľúčenka alebo karta) teda nahrádzajú klasický kľúč, s tým rozdielom, že ich nie je možné jednoducho skopírovať. Bezkontaktné prístupové systémy vie identifikovať osoby aj na vzdialenosť niekoľkých desiatok centimetrov. Identifikačnú kartu alebo čip tak zamestnanci ani nemusia vyťahovať z peňaženky. 

Biometrické systémy používajú na identifikáciu unikátnej biometrické znaky osôb, napríklad odtlačok prsta alebo snímku tváre. 

Prepojené a samostatné systémy

Dôležitým kritériom pri hodnotení prístupového systému je aj miera jeho prepojenosti systémov. Jednoduché autonómne systémy v podstate len nahrádzajú kľúč kartou alebo čipom alebo dokážu na základe predchádzajúceho zazvonení otvoriť dvere na diaľku. Prepojené systémy naopak využívajú viac rôznych prístupových terminálov, ktoré sú vzájomne prepojené do počítača či prístupového kontroléra. Vďaka prepojeniu možno s takýmto systémom jednoducho nastaviť prístupové práva pre určitú osobu, na určitú hodinu a deň v týždni, alebo napríklad len pre určité zóny v objekte. 

Zabezpečený prístup a evidencia dochádzky zamestnancov 

Prístupové systémy nie sú len náhradou kľúčov. Okrem regulácie vstupu do objektov možno prístupové systémy prepojiť s ďalšími zariadeniami a používať ich napríklad ako dochádzkové systémy. Prepojenie prístupového systému s dochádzkovým pomôže firmám šetriť náklady a efektívne kontrolovať prácu zamestnancov.