PSLDK-poštové schránky vodorovné s klapkou. Vhod aj výber je cez dvierka z jednej strany. Model na výkrese má označenie PSLDK1x4 (260x366) t.j. v jednom rade sú štyri schránky. Z tohoto modelu vyrábame jedno, dvoj, troj až šesťradové a v jednom rade môže byť od jednej do šesťnásť schránok pod sebou.

Použitie: vhodné do hliníkových/plastových dverí, miesto sklenenej výplne keď je dodávaný s prírubou. Bez príruby sa môže osadiť do múru. Tento model je vhodný aj do spoločných priestorov interiéru uchytený na stenu.

Ďalšie naše realizácie