MB-TT50 - fasádny systém stĺpik-priečka alebo priečka-priečka

Nová moderní fasáda MB-TT50 je významným krokom vpred vo funkcionalite a efektivite v zrovnaní s klasickou fasádou. Ponúka mimoriadne izolačné vlastnosti a ochranu proti poveternostným vplyvom vďaka 3-stupňovému kaskádovému systému odvodnenia a ventilácie medziskelných žliabkov. Inovačná konštrukcia skracuje výrobu a stavbu fasády.

Slúži tiež ako základ pre protipožiarne riešenia alebo ako zabezpečenie proti lúpeži.

Fasáda MB-TT50 je TOP produktom nielen v našej ponuke fasádnych systémov ale aj na trhu vôbec. Výsledky skúšok podľa normy EN-13830 potvrdzujú nielen vyššiu odolnosť vo všetkých základných parametroch kladených na fasády, ale predovšetkým veľmi vysokou tepelnou izoláciou. Konštrukcia je tvorená štandardnými stĺpikmi a priečkami, ale je možné tiež skonštruovať fasádu iba z priečok resp. z jedného typu profilov (!), čím vzniká minimálny odpad. Systém eliminuje frézovanie priečok, čo vedie k značnému zrýchleniu výroby. Na viac je vybavená 3-stupňovým kaskádovým odvodnením. Hrúbka zasklenia je až 56 mm a zaťaženie priečky až 500 kg!

Súčiniteľ prestupu tepla (Uf):

  • od 0,6 W/m2K

Priepustnosť vzduchu:

  • trieda AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004

Vodotesnosť:

  • trieda RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom:

  • 2700Pa (bezpečne zaťaženie až 4050 Pa), EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odolnosť proti nárazu:

  • trieda I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006

Odolnosť proti vlámaniu:

  • WK 2, WK 3

Protipožiarna odolnosť:

  • EI 30, EI 60