MB-SR50N HI

hliníkové preskleniaSystém je určený na vykonanie vonkajšieho opláštenia budov a vnútornej výstavbe, veľké presklené plochy a tiež priestorové zástavby (rotundy, zimné záhrady, vetrolamy, verandy, striešky atď).

Tvar stĺpikov a priečok dovoľuje tvoriť estetické fasády s viditeľnými úzkymi líniami s efektom dokonalého lícovanie stĺpikov a priečok na vnútornej strane fasády. MB-SR50N HI má rovnaké základné funkcie a konštrukčné možnosti ako MB-SR50N, avšak osobitnú pozornosť si zaslúži oblasť tepelnej izolácie, ktorá využíva špeciálnu dvoch-komponentné izolátory. Ich základom je izolant HPVC (alebo skupina izolátorov s zodpovedajúce šírkou), rovnako ako v štandardnom systéme MB-SR50, čo umožňuje presné vedenie skrutky pri montáži na mieste. Na oboch stranách sú dolepeny ďalšie prvky z pružného materiálu, ktoré zvyšujú tepelnú izoláciu a znižujú pohyb vzduchu v priestore oddeľujúce výplň fasády. Kompozitný izolátor tak zachováva výhody a presnosť inštalácia tradičných fasád a súčasne zaisťuje vysoké hodnoty tepelnej izolácie – súčiniteľ prestupu tepla v závislosti na použitých profiloch a príslušenstva v rozsahu: 0,94-1,94 W/m2K.

Rovnako ako v základnej verzii fasádna konštrukcia umožňuje pre rôzne typy výplní (vrátane veľkoformátového skla a trojskla, otváracie prvky, odporúčané je používanie fasády rady okien HI a dverí s vyššou tepelnou izoláciou MB-70HI.

MB-SR50N HI bol dôkladne odskúšaný v inštitúte IFT Rosenheim a dosiahol veľmi vysokých technických parametrov:

Priepustnosť vzduchu:

  • trieda AE 1200, EN 12152

vodotesnosť:

  • trieda RE1500, EN 12154

Odolnosť na zaťaženie vetrom:

  • 2,4 kN/m2, EN 13116:2002

Odolnosť proti nárazu:

  • trieda I5/E5, EN 14 019