Posuvné systémy MB SLIDE a MB SLIDE ST

Posuvné systémy MB SLIDE a MB SLIDE ST sú určené ku konštrukcii posuvných dverí a okien s tepelnou izoláciou, ktoré sa môžu montovať do murovaných priečok, hliníkových fasád, zimných záhrad alebo vitrínových konštrukcií zhotovených pomocou systémov MB-59S alebo MB-59S Casement. Posuvné dvere, hlavne tie ktoré majú veľké obrysové rozmery, opticky zväčšujú obytnú plochu, pretože ju spájajú s vonkajšou terasou alebo záhradou.

Konštrukčná hĺbka profilov krídel je 37 mm (okrem horizontálnych profilov v MB-Slide ST) a profilov zárubní 50 mm (koľajnice dvojdrážkové) a 97 mm (koľajnice trojdrážkové). Rovnaká hĺbka základných dvojdrážkových zárubní v systéme MB-Slide a tiež zárubní okien a dverí v systémoch MB-59S, MB-59S Casement, MB-59S Pivot a MB-59SE umožňuje vzájomnú kompatibilitu. Zárubne iné hĺbky ako 50 mm je možné spájať dohromady pri použití špeciálneho medziľahlého stĺpika.

Základnými rozdielmi medzi systémami MB-Slide a MB-Slide ST sú: štruktúra profilov a tiež výrobné technológie a zasklievacie technológie. V MB-Slide profily krídel majú štruktúru trojkomorovú, sú zastrihnuté pod uhlom 45o a spájané pomocou patričných rohovníkov, rohy sú následne stláčané. Zasklievanie týmto spôsobom zhotoveného rámu krídla sa vykonáva pomocou líšt a tesnenia okolo skla. V MB-Slide ST profily krídel majú jednokomorovú štruktúru, a sú spájané spôsobom zoskrutkovanie zvislých a horizontálnych profilov pomocou patričných skrutiek. Montáž skla je tu vykonávaná v etape fúziách profilov krídla.

Oba systémy posuvných dverí sú vo veľkej miere kompatibilný s inými systémami firmy Aluprof. Zvolenie tohto konštrukčného návrhu dovoľuje využitie mnohých spoločných profilov, príslušenstvo a technologických procesov. Všetky používané prvky systémov přesuvných dverí sú vyrobené podľa platných štandardov a noriem.

 

 

Využitie

 • konštrukcie montované do murovanej steny, hliníkové posuvné steny, zimné záhrady, bazény

Konštrukcie

 • profily tepelne izolované:
 • MB-Slide – trojkomorový rám a krídlo
 • MB Slide ST – trojkomorový rám
 • a jednokomorové krídlo
 • stavebná hľbka profilov:
 • - dvojkoľajnicový rám: 50 mm,
 • - trojkoľajnicový rám: 97 mm,
 • - krídlo: 37 mm, 33 mm (ST)
 • montáž výplní: pomocou líšt (MB-Slide), alebo pri montáži krídla (MB-Slide ST)

Zasklievanie

 • hrúbka výplne: MB-Slide a MB-Slide ST:
 • do 26 mm

Tesnosť a izolačné vlastnosti

 • vysoká tesnosť vďaka kartáčovému tesneniu z termoplastického elastomeru TPE a prítlačnému zasklievaciemu tesnenie z EPDM,
 • tepelná izolačná schopnost’:
 • Uf od 2,2 W/m2K

Funkčnosť a estetika

 • rôzne varianty konštrukcií od 2 do 6 modulov
 • možnosť spájania s ostatnými systémami série MB pomocou spevňujúceho stľpika priamo, alebo nepriamo s MB-59S,
 • maximálne rozmery posuvných krídiel: H: 2600 mm, L: 1800 mm, zaťaženie max. 160kg
 • široká škála kovania , Sobinco i Giesse, rôzne príslušenstvo a posuvné prvky krídiel
 • možnosť použitia modulov s ochrannou sieťkou proti hmyzu
 • možnosť výroby dvojfarebných konštrukcií