Protipožiarne dvere a steny MB-78EI (EI15, EI30, EI45, EI60)

Protipožiarny systém MB-78EI slúži ku konštrukcii vnútornej alebo vonkajšej zástavby (protipožiarne steny, protipožiarne dvere) s požiarnou odolnosťou triedy EI15, EI30, EI45 alebo EI60. Systém tiež umožňuje dymotesnú konštrukciu v rôznych variantoch. Je kompatibilný so štandardnými systémami MB-45, MB-60 a MB-70 (spoločné profily, doplnky, kovania atď).

 

Konštrukcia je tvorená hliníkovými profilmi s tepelným mostíkom o šírke 34 mm a ohňovzdorných vložiek. Konštrukčná hĺbka profilov je 78 mm. Profily sú charakteristické nízkou hodnotou súčiniteľa prestupu tepla Uf. Systém umožňuje zasklenie všetkých typových ohňovzdorných skiel zodpovedajúcich tried (hrúbka výplne 8 - 49 mm). Testy vykonané v Inštitúte techniky budowlanej vo Varšave dokázali, že výrobky tohto systému majú tiež veľmi dobrú akustickú izoláciu.

Konštrukcia

 • trojkomorové profily s vnútornou izolačnou komorou
 • ohňovzdorná izolácia vo vnútorných komorách profilov a v priestore medzi profilmy
 • zasklievanie pomocou oceľových uchytení a keramických tesnení, ktoré sú kryté hliníkovými lištami a tesnením z EPDM (syntetický kaučuk)

Zasklenie

 • možnosť použiť všetky druhy protipožiarneho skla typických tried
 • hrúbka výplne v rozsahu 6 – 49 mm

Tepelná a akustická izolácia a požiarna odolnosť

 • požiarna odolnosť EI 15, EI 30, EI 45 a EI 60 podľa noriem STN-EN 1363-1, 1364-1, a STN-EN 1364-1
 • vysoká tepelná izolácia - Uf od 2,7 W/m2K
 • zvuková izolácia do 40 dB
 • dymotesnosť v triede S 30

Funkčnosť a vzhľad

 • využitie pri konštrukcii protipožiarnych stien – vnútorných, alebo vonkajších
 • dvere jedno a dvojkrídlové do výšky 2300 mm
 • steny a prepážky do výšky 4000 mm
 • možnosť zostavenia dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu zo strany interiéru a inú zo strany  exteriéru