Hliníkové okná a dvere systému MB-70 HI ponúka najvyšší štandard pre výrobu stavebných výplní s požiadavkami na vysokú tepelnú izoláciu. Dosahuje vynikajúcich hodnôt - súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,11 - 2,3 W / (m2 * K) v závislosti na použitých profiloch a príslušenstvo.

 

Okrem štandardných verzií okien je možné vyrábať napr okna so skrytým krídlom MB-70US HI alebo studených teplú fasádu z okien MB-70CW HI.

 

 

Tepelná izolačná schopnosť tohto systému je podstatne väčšia ako u základných systémov. Je to dané kombináciou tepelných mostíkov a špeciálnych izolačných vložiek v centrálnej izolačnej komore. Tieto vložky vďaka nízkej hodnote súčiniteľa prestupu tepla znižujú prúdenie tepla cez túto komoru. Centrálna poloha vložiek taktiež obmedzuje konvekciu a tepelné žiarenie.

 

Hliníkové okná a dvere systému MB-70HI podobne ako v prípade základného systému MB-70 môžu byť využívané tak v individuálnej zástavbe,  ako aj hliníkových fasádach, v prípade použitia ako výplne stĺpovo-priečkovej steny je najvhodnejšie spojenie s fasádnym systémom so zvýšenou tepelnou izoláciou MB -SR50HI.

 

Konštrukcia

 • trojkomorové profily s pevnou konštrukciou
 • izolačný tepelný mostík typu „omega” so šírkou 34 mm (okná), alebo 24 mm (dvere), špeciálneho tvaru
 • špeciálne vložky v centrálnej komore profilov, a taktiež mezdzi sklom a profilmi krídiel ,alebo rámu,ktoré zvyšujú tepelnú izoláciu
 • tzv. „dvojzložkové” tesnenie s EPDM – pružné a dokonale izolujúce,
 • profily prizpôsobené k montáži kovania zhodného so štandardom EURO.

Zasklievanie

 • hrúbka výplne v rozsahu 24 - 60 mm pre okná a 15 - 51 mm pre dvere

Tesnosť a izolačné vlastnosti

 • vysoká tepelná izolačná schopnosť: súčiniteľ prestupu tepla profilmi Uf od 1,11 W/m2K (okná) do 2,3 W/m2K (dvere)
 • tesnosť a iné technické parametre konštrukcie obdobné, ako v základnom systéme MB-70

Funkčnosť a estetika

 • fixné okná , alebo otváravé dovnútra: otváravé, sklopno-otváravé, sklopno-posuvné,
 • možnosť ohýbania profilov a výroby oblúkových okien,
 • okná s tzv. „skrytým krídlom”
 • (systém MB-70US HI),
 • dvere jedno- alebo dvojkrídlové, otváravé von i dnu,
 • možnosť výroby dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu z vonkajšej
 • a inú z vnútornej strany, použitie ako individuálne výrobky , alebo možnosť osadenia vo fasáde
 • MB-SR50 HI.